Haetaan tuottajaa

Suomen eturivin naiskuoro KYN tunnetaan ilmaisuvoimaisesta esiintymisestä ja suomalaisen kuoromusiikin aktiivisesta uudistamisesta. Kuoro on menestynyt erinomaisesti kotimaisissa ja ulkomaisissa kilpailuissa ja konsertoinut pääesiintyjänä koti- ja ulkomaisilla festivaaleilla.

Etsimme tuottajaa vahvistamaan erityisesti kuoron myyntiä, markkinointia ja viestintää.  Tehtävään soveltuva henkilö on kulttuurituotannon idearikas, myyntihenkinen ja proaktiivinen osaajaa, joka on hyvin verkostoitunut ja jolla on aiempaa kokemusta tuottajan työstä tai vastaavista tehtävistä. Kokemus kuorojen tuottamisesta sekä kuoromusiikin tekemisestä katsotaan tehtävässä eduksi. 

Tuottajan tehtävät lomittuvat kuoron sisäiseen tuotantoprosessiin, mutta niihin ei kuulu varsinainen konserttien, projektien, matkojen tai levyjen tuottaminen. Osaamistaustasta riippuen tehtäviin voidaan sisällyttää konsertti- ja projektituotantoa erikseen neuvoteltavalla tavalla. Tuottajan ensisijaiset tehtävät voidaan jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin:

  1. Myynti: Kuoron ja sen kokoonpanojen myynti kotimaisille ja kansainvälisille festivaaleille, tapahtumiin sekä tilauskonsertteina. Myyntitoimenpiteiden, materiaalien ja hinnoittelun kehittäminen.
  2. Markkinointi ja viestintä: kuoron konserttien, projektien ja levyjen tiedottaminen, markkinointi ja viestintä. Kuoron markkinointi- ja viestintäsuunnitelman rakentaminen ja implementointi. Työssä tarvittavien materiaalien koostaminen, päivittäminen ja kehittäminen. Markkinointiviestinnän mahdollisuudet ja tavoitteet määritellään yhteistyössä kuoron taiteellisen johdon kanssa.
  3. Ulkoinen näkyvyys: erilaisten näkyvyyden kanavien aktivointi, lehtijuttujen, radiointien ja televisiointien tarjoaminen ja neuvottelu. Kuoron ulkoisen näkyvyyden seuranta, raportointi ja taltiointi.

Tuottaja vastaa työstään itsenäisesti, ja toimien tiiviissä yhteistyössä kuoron taiteellisen johdon ja hallituksen kanssa. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, näkemyksellisyyttä ja erinomaisia yhteistyötaitoja. Tehtävässä vaaditaan suomen ja englannin kielen sujuvaa kirjallista ja suullista osaamista sekä musiikkialan ja reilun taiteen pelisääntöjen tuntemusta.

Kuukausittainen työmäärä on noin 40 h/kk. Työskentely alkaa tuntipohjaisesti viimeistään helmikuussa 2024. Hakuprosessissa huomioidaan myös freelancerit sekä kulttuurituotantoa tekevät yritykset. Tehtävästä maksettava korvaus nojaa Taide- ja kulttuurialan vähimmäispalkkasuosituksiin (2022), ja se maksetaan laskutuspohjaisesti. Mikäli tehtävään sopivaa henkilöä ei löydy, tehtävä voidaan jättää täyttämättä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus, CV/referenssiluettelo ja palkkatoiveesi, sekä linkki lyhyeen esittelyvideoon (max 2 min), jossa kerrot miksi juuri sinä olisit oikea henkilö tähän tehtävään 31.1.2024 mennessä osoitteeseen puheenjohtaja@kyn.fi.

Tiedusteluihin ja kysymyksiin vastaa KYNn puheenjohtaja Minna Günes.